Mietbedingungen und Hausordnung

Al deze voorwaarden hebben betrekking op het huis Apollo (verder in deze voorwaarden aangeduid als het vakantiehuis) op Patriarchi Grigoriou È 30 & Limnou 13, 19016 Artemida.

Reserveren

U kunt bij ons via de website www.apollogreece.com een reservering maken. Wij bevestigen uw reservering binnen 24 uur per e-mail, hierna ontvangt u van ons een factuur.

Als u gebruik heeft gemaakt van de niet terugbetaalbare boeking dient het volledige bedrag van de boeking direct overgemaakt te worden.

Heeft u gebruikt gemaakt van te terugbetaalbare boeking vragen wij u om 50% direct over te maken om het verblijf te garanderen. Deze aanbetaling kan gerestitueerd worden zoals gemeld in uw annuleringsvoorwaarden. Het volle bedrag van uw reservering dient 21 dagen voor uw aankomst over te zijn gemaakt.

De factuurbedragen kunnen worden overgemaakt naar NL29SNSB0706223268 t.n.v. S.J. Winkel e/o J.F. Bleeker.

Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren indien u zich niet houdt aan genoemde betalingstermijn(en). Dit ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Annulering

Indien u tot annulering besluit, dan zijn er twee opties waar u voor heeft gekozen tijdens het boeken:

1. Niet terugbetaalbaar: dit houdt in dat u geen recht hebt op enige restitutie.*
2. Terugbetaalbaar: als de boeking wordt geannuleerd zal er een bedrag worden berekend wat gelijk is aan drie nachten verblijf.*

In het geval van niet op komen dagen of een korter verblijf (na aankomst) wordt het volledige bedrag van de boeking berekend.

*  Indien het reisadvies van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken voor heel Griekenland of het gebied waar de provincie „Attica“ toe behoort van kleurcode GROEN (Geen bijzondere veiligheidrisico’s) of GEEL (Let op, veiligheidsrisico’s) naar ORANJE (alleen noodzakelijke reizen) of ROOD (niet reizen) veranderd zal het volledige huurbedrag worden gerestitueerd. Bij annuleringen a.g.v. andere Covid gerelateerde redenen (bv: u of uw reisgenoot moet in thuisquarantaine of is positief getest voorafgaande aan de reis) vallen niet onder de normale annuleringsregels en wij adviseren in deze gevallen contact op te nemen met uw reisverzekering.

Aankomst en vertrek

Bij aankomst en na uw vertrek wordt er na onderling contact overlegd hoe en waar de sleuteloverdracht zal plaatsvinden. Op de dag van aankomst kunt u arriveren vanaf 14:00 uur. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis te verlaten vóór 11:00 uur. Afwijkende aankomst- en/of vertrektijden dienen vooraf te worden overlegd met de verhuurder. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald.

Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Gebruik van het vakantiehuis

Wij gaan er vanuit dat u ons vakantiehuis netjes gebruikt, zodat wij of de volgende gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in het vakantiehuis. Barbecueën met de aanwezige bbq is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te zijn). Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan. Gelieve de airconditioning uit te zetten als u niet in het vakantiehuis aanwezig bent.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, en kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris (behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten) is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Denkt u eraan om als u het vakantiehuis tussentijds en bij vertrek verlaat, de deuren en ramen steeds zorgvuldig af te sluiten.

Bij vertrek moet u:

 • Prullenbakken legen en afval afvoeren naar afvalcontainers
 • Beddengoed afhalen en samen met gebruikte handdoeken in de wasruimte in de wasmand deponeren
 • Huis en tuin aanvegen
 • Bederfelijke etenswaren uit de koelkast halen en weggooien (langdurig houdbare spullen kunt u voor de volgende gasten achter laten)
 • Tuinmeubilair binnen zetten, tenzij schoonmaakster anders heeft aangegeven (misschien komt de volgende gast dezelfde dag)
 • Controleer of de 3 stoppen van de boiler in de meterkast uitgeschakeld zijn (naar beneden)
 • Alle ramen en luiken goed afsluiten
 • Kranen dicht, alle lichten uit
 • Eventueel breukwerk en/of schade melden via info@apollogreece.com of appen met 0031 6 31010432
 • Voordeur afsluiten.

De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te laten controleren en te inspecteren.

Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder c.q. zijn waarnemer of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig veroorzaken van overlast!

 

Schade en gebreken

U wordt aangeraden bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert moet u deze direct melden. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt en/of niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de reparatie- of vervangingskosten in rekening.

Schoonmaak;

In het huurbedrag zit een verplicht vast bedrag voor de eindschoonmaak en gebruik van handdoeken en beddengoed. Mocht u tussentijds extra schoonmaak willen hebben dan kunt u dat zelf bij aankomst met de schoonmaakster bespreken. Betaling voor de extra schoonmaak moet u zelf met haar regelen.

 

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons vakantiehuis.
 • Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen van het huis.
 • Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.
 • De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, en/of eigendommen van het vakantiehuis, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in en om het vakantiehuis bevinden.

Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden

Indien de huurovereenkomst is ontstaan (dat is het geval zodra wij uw boeking hebben bevestigd; het nemen van een optie valt hier niet onder) gaat u akkoord met de huurvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.